kreş

Doğaya, canlılara ve insanlara saygılı, aile bağları güçlü, özdenetimi olan, sosyal çevresi ile uyumlu,  teknolojiyi...